CENÍK

Jedním z cílů naší advokátní kanceláře je poskytování kvalitních služeb za dostupnou cenu!


Odměna za právní služby je obvykle sjednána předem a její výše se určuje především s ohledem na charakter a složitost jednotlivého případu. Odměnu je možné sjednat buď za vyřízení celé záležitosti nebo hodinově či úkonově, případně jako paušální měsíční odměnu pro klienty, kteří potřebují čerpat více služeb. Také je možné sjednat procentuální podílovou odměnu vycházející z výše hodnoty vyhraného sporu.

V případě, že není sjednána smluvní odměna výše uvedeným způsobem, určují se ceny dle platného advokátního tarifu, tj. vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění.

Na požádání Vám bude vyhotovena individuální cenová nabídka.


Naše kancelář si váží dobrých vztahů s našimi klienty. Je však naší povinností Vás upozornit, že kdyby došlo ke sporům mezi námi, pak můžete jakožto spotřebitelé řešit tyto případné spory, vzniklé na základě nebo v souvislosti s poskytnutými právními službami, v souladu s ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění i mimosoudní cestou za pomoci České advokátní komory se sídlem Národní třída 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.