PRÁVNÍ SLUŽBY

Vyberte si z našich služeb tu, která Vám vyhovuje nejvíce.


OBCHODNÍ PRÁVO


Servis pro obchodní společnosti, zakládání obchodních společností, změna zápisů v obchodním rejstříku, smlouvy o dílo, specializace na likvidace obchodních společností, převody závodů (podniků), nájemní vztahy.

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

Kompletní právní servis v případě kupních smluv, darovacích smluv, směnných smluv včetně zajištění advokátní úschovy peněz či dokumentů. Kancelář disponuje knihou pro ověření pravosti podpisů.

OBČANSKÉ PRÁVO

Tvorba a revize smluvních dokumentů, dohod a dodatků, darovací smlouvy, kupní smlouvy, sousedské spory, věcná břemena, vymáhání pohledávek, konzultace v dědickém řízení, ochrana spotřebitele (např. reklamace, práva z vadného plnění), řešení dalších občanskoprávních sporů.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Specializace na zastupování daňových subjektů před finančním úřadem, zastupování před správními orgány, správní žaloby, kasační stížnosti, zastupování v přestupkovém řízení, pomoc v oblasti stavebního práva.


RODINNÉ PRÁVO

Konzultace a zastupování

v rozvodovém řízení, změna péče o děti, zvýšení výživného, úprava společného jmění manželů.

PRACOVNÍ PRÁVO

Tvorba a revize pracovněprávních dokumentů, konzultace pro zaměstnance i podnikatele, specializace na agenturní zaměstnávání, zastupování v pracovněprávních sporech.

TRESTNÍ PRÁVO

Komplexní právní pomoc 

v trestním řízení, obhajoba před policejními orgány a soudy.

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Oddlužení, insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek do insolvence.