MEDIACE

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda.


Vaše mediační jednání povede "zapsaný mediátor" v souladu se zákonem o mediaci, který disponuje oficiálním oprávněním o vykonání zkoušky mediátora.

Mediátor je neutrální osobou, která na základě odborných metod a technik pomáhá účastníkům ve vzájemné komunikaci a pomáhá společně najít takové řešení, které bude všem vyhovovat a s nímž budete souhlasit.

Mediací můžete rychlejším a efektivnějším způsobem než-li v rámci soudního řízení urovnat své rodinné, rodičovské, pracovní, sousedské či obchodněprávní konflikty.

Cílem mediačního jednání je vytvoření mediační dohody, kterou sepisuje mediátor. Z hlediska práva mediace staví promlčecí lhůty. Aby byla mediační dohoda vykonatelná, lze ji nechat schválit soudem jako praetorský smír. V souladu s § 67 odst. 2 občanského soudního řádu soud rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci, nejdéle do 30 dnů od zahájení smírčího řízení. Tzn. zejména v obchodněprávních sporech naše kancelář nabízí možnost v časově krátkém intervalu získat prostřednictvím mediace soudně vykonatelné rozhodnutí.

Účelem mediace tedy není najít viníka sporu, mediace se snaží spíše hledět do budoucnosti a upravit vztahy tak, aby mezi stranami nezůstaly žádné komunikační překážky a aby spolu v ideálním případě nadále spolupracovaly.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně mediace, nás neváhejte kontaktovat.