O NÁS

"Právo přikazuje: čestně žít, neurážet druhého a každému přiznávat, co mu náleží."    Ulpianus


JUDr. Tereza Folprechtová je absolventkou Obchodní akademie Mladá Boleslav a následně Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 2004 - 2009 působila jako advokátní koncipientka.

V roce 2007 složila rigorózní zkoušku z oboru finančního práva a financí.

Od roku 2009 je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. osv. ČAK 12827, čímž zahájila svou samostatnou generální advokátní praxi se zaměřením na využití znalostí z oblasti ekonomie, daní, účetnictví a financí tak, aby poskytla svým klientům co nejširší rozsah nabízených služeb.

Po absolvování mediačních zkoušek v roce 2015 byla zapsána do seznamu mediátorů. Principy mediace jako alternativního řešení sporů směřujícího k vzájemné dohodě stran využívá při své práci jak advokáta, tak při vedení samostatných mediačních jednání.


Mgr. Šárka Hammer je v současné době trvale spolupracující samostatnou advokátkou naší kanceláře. Po absolvování Střední odborné školy pro administrativu EU, oboru Právní administrativa, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

V letech 2019 - 2022 působila jako advokátní koncipientka naší advokátní kanceláře následně i jako zaměstnaná advokátka.

Od roku 2023 je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. osv. ČAK 20476, čímž zahájila svou samostatnou generální advokátní praxi.